Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

RSS

Aktualitātes


Pasākums notika no 22.12.2017. līdz 22.12.2017.

1.semestra mācību darba rezultāti

Mēs lepojamies...... 4.-6.klašu grupa

Teicamas sekmes

Elzai Jaunzemai (3.b klase)
Ginteram Valdim Siliņam (3.b klase)
Montai Gravai (2.c klase)
Laurim Ķikutam (4.c klase)
Marta Aire (5.b klase)
Evelīnai Javorskai (6.a klase)
Sindijai Puriņai (6.c klase)
Līvai Poļakai (6.c klase)

 

 

4.a klase

Labas un teicamas sekmes 

Izabellai Kolistei

Jānim Konoņenko

Kristīnei Lācei

Dominikai Mednei

 

 

 

 

 

 

 

 

4.b klase

Labas un teicamas sekmes

Kalvim Kristoferam Gorbānam

Anabellai Kruglovai

Katrīnai Perevertailo

Kerijai Piekalnītei

Kristīnei Rižkinai

Leo Saleniekam

Annijai Stupkājai

Rodrigo Vidiņam

Kristoferam Višķeram

Darīnai Zotovai

Baibai Laicenai

 

4.c klase

Labas un teicamas sekmes

Pēterim Paulam Bietem

Justīnei Dreimanei

Tomasam Danielam Dukulim

Elīzai Eislerei

Annijai Marenei

Sandijam Meisteram

Nešam Merlem

Patrīcijai Pomerei

Undīnei Simsonei

Ričardam Vabulniekam

Līvai Zarai

 

 

 

 

 

5.a klase 

 

Labas un teicamas sekmes
 

Danielai Medonovai

Patrīcijai Miesniecei

Kristeram Odītim

Aleksandram Savkovam

Evelīnai Spiridonovai 

 

 

 

 

 

5.b klase

Labas un teicamas sekmes

Ulrikai Alksnei

Artūram Brahmanim

Ervīnam Ernestam Dovgānam

Oskaram Engelsam

Dārtai Montai Junkurei

Tomam Krūzam

Jūlijai Kuzņecovai

Luīzei Loginai

Rihardam Ozoliņam

Daniilam Poļakovam

Nikai Semjonovai

Samantai Strupkai

Eleonorai Šmitei

5.c klase

Labas un teicamas sekmes

Jānim Bindemanim

Katrīnai Annai  Leisai

Sabīnei  Prohorovai

Laurai Žīgurei

 

 

 

6.a klase

Labas un teicamas sekmes

Aļinai Asilgarajevai

Loretai Bukanei

Madarai Čibalai

Ērikam Kristiānam Fedotovam

Amandai Migorjanu

Danielam Prancānam

Elīzai Rezakovai

Ivai Stepanovai

 

 

6.b klase

Labas un teicamas sekmes

Lindai Čemisovai

Lienei Eglei

Montai Gabranovai

Agnesei Gravai

Rihardam Kārkliņam

Markam Ozolam

Danielai Vītolniecei

 

 

 

6.c klase

Labas un teicamas sekmes

Kristam Aizupam

Amandai Nikolai Cēsniecei

Artūram Gailišam

Sabīnei Līdaciņai


Pasākums notika no 19.12.2017. līdz 19.12.2017.

1.semestra mācību darba rezultāti

Mēs lepojamies...1.-3.klašu grupa

 

1.a klase

Ļoti labi apgūta mācību viela:

Renāram Klotam

Enijai Līdaciņai,

Nikai Rastorgujevai

Kristiānam Rullim

Evijai Zālītei

Labi apgūta mācību viela:

Raivo Bāliņam,

Pēterim Birzniekam,

Liliānai Gāršniecei,

Robertam Koncānam,

Anastasijai Uhtomskai

 

1.b klase

Ļoti labi apgūta mācību viela:

Avelīnai Auziņai

Elīnai Eglei

Lienei Balandei

Laurai Cabulei

Martai Dreimanei

Alisei Salakai

Sabīnei Pētersonei

 Labi apgūta mācību viela:

Emīlijai Frunzai

Paulai Gustai

 

1.c klase

Ļoti labi apgūta mācību viela:

Adrijai Bērtiņai

Ērikai Dubovskai 

Vanesai Grīslei

Meldrai Kārkliņai

Ralfam Mičulim

Kristeram Šaicānam 

Labi apgūta mācību viela

Elīzai Avotai

Sindai Sonorai Salakai

 

 

 

2.a klase

TEICAMAS SEKMES

Danielai Ļaperei

Evitai Vasiļjevai 

LABAS UN TEICAMAS SEKMES

Arvim Bondaram

Katrīnai Bromai

Agitai Kreicei

Adrianam Kuzminam

Vinetai Locānei

Elzai Pamils-Pamiljenai

Linardam Spiridonovam

Ralfam Spirkam

Sņežannai Veselovai

 

 

2.b klase

TEICAMAS SEKMES

Hērai Žaklīnai Bietei

Esterei Apšusalai

Ancei Poļakai

LABAS UN TEICAMAS SEKMES

Ancei Bāliņai

Ulrikai Bukānei

Marekam Čerbikovam

Oliveram Elstiņam

Rihardam Jauniņam

Raivo Līdakam

Evelīnai Plocānei

Kalvim Serdantam

Katrīnai Smoļakai

Esterei Straumei

Annikai Ziņģei
 

2.c klase

TEICAMAS SEKMES

Montai Gravai

LABAS UN TEICAMAS SEKMES

Rovijam Brikmanim

Diānai Delperei

Signei Fjodorovai

Emīlam Verneram Gorbānam

Aivim Jermacānam

Martai Kļaviņai

Amandai Konradei

Enijai Liepiņai

Sanijai Podrezovai

Ralfam Potapovam

Jānim Raulam Zaram

 

3.a klase

LABAS UN TEICAMAS SEKMES

Renātei Cepurniecei

Elīzai Katrīnai Čibalai

Robertam Čibalam

Tīnai Kalniņai

Renāram Līcim

Annijai Plīsei

Danijai Puļļai

Valteram Spirkam

Keitai Struckai

Natai Tuvi

Elzai Esterei Ūbelei

 

 

3.b klase

TEICAMAS SEKMES

Elzai Jaunzemai

Ginteram Valdim Siliņam

LABAS UN TEICAMAS SEKMES

Nikam Dzintaram

Martai Heidemanei

Aivim Ilvesam

Marikai Ķimelei

Marko Ļuļim

Gerdai Rimšai

Vivitai Silirovai

Markusam Spalviņam

Ralfam Sprukulim

Edžum Volbergam

Paulai Zalānei

Laumai Alīnai Fedčenko

 

3.c klase

LABAS UN TEICAMAS SEKMES

Emīlam Robertam Gorbānam

Hannai Jansonei

Sārai Krūmiņai

Matīsam Lejam

Keitai Lemeševskai

Laurim Luguzim

Deividam Mikam

Danijai Ostrovskai

Rolandam Ozoliņam

Sindijai Polkai

Elizabetei Skrinai

Raivim Ternovam

Jānim Žagaram

 

3.d klase

LABAS UN TEICAMAS SEKMES

Ralfam Drunkam

Ernestam Miezītim

Ancei Pilsētniecei

Ērikai Solovjovai

Kārlim Strodānam

Pēterim Supem

 

 

 

 


Pasākums notika no 18.12.2017. līdz 18.12.2017.

Ziemassvētku pasākums


Pasākums notika no 06.12.2017. līdz 06.12.2017.

Mācību ekskursija

Mācību ekskursija Metrum

 
        Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2/16/1/001" ietvaros  6.decembrī, Metrum dzimšanas dienā, Alūksnes birojā ciemojās mūsu skolas 4.-6.klases matemātikas pulciņa "Zinātkārie matemātiķi" dalībnieki, skolotājas Modras Liepiņas vadībā.

        Dienas pirmo pusi pulciņa dalībnieki pavadīja svaigā gaisā, kamēr tika iepzīstināti ar mērniecības instrumentiem. Kā atzina skolēni, bija ļoti interesanti paskatīties, kā pasaule izskatās caur Nicon okulāru. Bija iespēja arī izmēģināt rācijas un veikt uzdevumus, piemēram, kura komanda precīzāk izmērīs sienas garumu.

        Metrum birojā skolēni ar lielu interesi vēroja, kā uz lauka samērītais nonāk datorā un punktiņu birums pārtop par plānu. Tika apgūti tādi jaunvārdi kā abriss, ortofoto, dešifrēšana, tahimetrs.

       Pulciņa dalībnieki uzzināja arī to, kā tapa plāni pirms datoru ēras. Ar interesi skolēni vēroja zīmētos plānus un zīmēšanas rīkus - velci, nullcirkuli, platību aprēķinu paletes. 

       Kā atzina skolēni, bija ļoti interesanti un vērtīgi iepazīt Metrum darbību, uzzināt, kā un kur var mācīties un kļūt par mērnieku.

 

 


Pasākums notika: 28.11.2017.

Skaļās lasīšanas sacensības

28.novembrī mūsu skolā norisinājās NACIONĀLĀS SKAĻĀS LASĪŠANAS sacensības.

 

        Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs, aizgūstot ideju no Holandes, kur šādas sacensības notiek jau vairāk nekā 20 gadus, šogad pirmo reizi visā valstī 5. un 6. klašu skolēniem organizē Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību, lai noskaidrotu lasīšanas čempionus klašu kolektīvos, skolās, vietējā reģionā un valstī. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku un prasmi uzstāties klausītāju priekšā.

 

 

      28. novembrī labākie lasītāji no klašu kolektīviem stājās skolas žūrijas priekšā, lai noskaidrotu labākos no labākajiem, kuri pārstāvēs sākumskolu novada kārtā.

 

 

 

Paldies par dalību skolas kārtā 5.klašu grupā

 

Patrīcijai Miesniecei,

Danielai Medonovai,

Evelīnai Spiridonovai,

Kristeram Odītim,

Sandrim Cesniekam,

Ketijai Blusai – Blusiņai,

Evelīnai Kalniņai!

 

Novadā skolu pārstāvēs skolas čempioni skaļajā lasīšanā

Marta Aire,

Ulrika Alksne,

Luīze Logina,

Samanta Strupka,

Sabīne Prohorova.

 

Paldies par dalību skolas kārtā 6.klašu grupā

Artūram Gailišam!

 

Novadā skolu pārstāvēs skolas čempioni skaļajā lasīšanā

Evelīna Javorska,

Amanda Solima,

Emīls Strodāns,

Sabīne Līdaciņa,

Kristers Kurčastovs.

 

Vēlam panākumus!

 

       Paldies par darbu sacensības žūrijā skolotājām Agitai Bērzbindei, Agitai Līdumniecei un Mārai Vimbai!

       Paldies skolotājām Evai Kliestai, Nellijai Slišānei un Ilgai  Marķitānei par skolēnu ieinteresēšanu un sniegto atbalstu skolēniem, gatavojoties sacensībai!

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nākošā >>

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.