Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

RSS

Aktualitātes


Pasākums notika: 07.03.2014.

Alūksnes un Apes novadu mājturības un tehnoloģiju konkurss zēniem

Piedalījās Kristaps Lācis,5.b
                  Artūrs Fausts, 5.c
                  Inārs Hollo, 6.a
Paldies čaklajiem puišiem un viņu skolotājam Jurģim Šatilovam!
 
Alūksnes un Apes novadu
mājturības un tehnoloģiju  konkursā tekstila tehnoloģijās
Nomināciju „Inovatīvākās rokdarbnieces” ieguva
6. a klases komanda – Marta Līva Ziņģe, Viktorija Vlada,  Patrīcija Kovaļevska
un 6. b klases komanda - Līna Vika, Dana Deineko, Linda Gusta
Sveicam meitenes un skolotāju Guntu Tuču!


Pasākums notika: 07.03.2014.

Alūksnes un Apes novadu matemātikas olimpiāde

Apsveicam uzvarētājus 6. klašu grupā
1. vieta Unai Kolistei, 6.b
Atzinības Lindai Gustai, Danai Deineko, 6.b, Patrīcijai Kovaļevskai, 6.a
(visām skolotāja Maija Vociša)
 
Paldies par piedalīšanos
Anastasijai Asilgarajevai, Solvitai Lapinskai, Martai Līvai Ziņģei, Deividam Miķelsonam, 6.a
Kristai Kļavai – Būmanei, Montai Melzobai, Montai Pehlakai, Laurai Sabīnei Taurmanei, Līnai Vikai, 6.b
Aleksandram Skujam, 6.c
Santai Locānei, Niklāvam Ogņevam, Žanetei Spirkai, Emīlijai Liegai Zālītei, 5.a
Samantai Adlerei, Kristiānai Gailānei, Patrīcijai Marķitānei, 5.b
Artūram Faustam, Dinijai Daigai Paulovičai, 5.c
 

un skolotājām Maijai Vocišai un Modrai Liepiņai par bērnu sagatavošanu.


Pasākums notika: 07.03.2014.

Alūksnes un Apes novadu mazā matemātikas olimpiāde

2. klasēm
1. vieta Montai Gabranovai, 2.b, skolotāja Aldonija Leišavniece
2. vieta Artūram Gailišam, Kristam Aizupam,
               abi 2.c, skolotāja Marika Ilvese
              Katrīnai Berkulei, 2.a skolotāja Maija Jauniņa
3. vieta Rihardam Kārkliņam, 2.b, skolotāja Aldonija Leišavniece
               Danielam Semjonovam, 2.a, skolotāja Maija Jauniņa
               Amandai Nikolai Cēsniecei, 2.c, skolotāja Marika Ilvese
Atzinība Lienei Eglei, 2.b, skolotāja Aldonija Leišavniece
Paldies par piedalīšanos arī Evelīnai Javorskai, 2.a
 
3. klasēm
1. vieta Edvardam Kristiānam Koemecam, 3.b, skolotāja Agita Bērzabinde
3. vieta Alisei Zarai, 3.c, skolotāja Iveta Kronberga
              Evelīnai Smolovinai, 3.b, skolotāja Agita Bērzabinde
Atzinības Beātei Kreicei, Enijai Pauriņai,
                   abas 3.a, skolotāja Sandra Ģēģere
Paldies par piedalīšanos
Norbertam Čerbikovam, Aleksim  Kristoferam Kaulakanam, 3.c,
Kārlim Krūmiņam, 3.a,
Elizabetei Korpai, Rodrigo Ozoliņam, 3.b


Pasākums notika: 28.02.2014.

"Balsis"

Š.g. 28. februārī notika Alūksnes un Apes novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kurā no Alūksnes pilsētas sākumskolas piedalījās 5 kolektīvi.
1. – 4. klašu grupā mūsu skolu pārstāvēja 2.a kl. vokālais ansamblis, vadītāja A.Līdaciņa.
2.b kl. vokālais ansamblis, 3.a kl. vokālais ansamblis, 3.b klases vokālais ansamblis, kurus vada skolotāja I.Perevertailo. 
Visi šie kolektīvi ieguva 2. pakāpes goda rakstu.
 
5. – 9. klašu grupā mūsu skolu pārstāvēja 6.b kl. vokālais ansamblis, vadītāja I.Perevertailo.
Esam priecīgi par meiteņu sniegumu, jo ieguva 1. pakāpes goda rakstu un pārstāvēs mūsu skolu vēsturiskajā novadā Vidzemē 7. martā Limbažos.


Pasākums notika: 20.02.2014.

Alūksnes un Apes novadu skolēnu skatuves runas konkurss

1.pakāpes diplomus ieguva
 
Elvita Keita Ķikute, 4.a
Roberts Briediņš , 5.b
( abi pārstāvēja BJIC, skolotāja Daiga Bētere)
Elizabete Korpa, 3.b (skolotāja Agita Bērzabinde)
Marks Ozols, 2. b (skolotāja Aldonija Leišavniece)
Ita Pušpure, 4.c (skolotāja Nellija Slišāne)
 
2. pakāpes diplomus ieguva
 
Kitija Vilde, 4.c (skolotāja Nellija Slišāne)
Marta Paegle, 5.c (skolotāja Eva Kliesta)
Linda Gusta, 6.b
Monta Melzoba, 6.b
Monta Pehlaka,6.b
(visām trim skolotāja Ilga Marķitāne)
 
Paldies par lielisko sniegumu!

Apsveicam!

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nākošā >>

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.