Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

RSS

Aktualitātes


Pasākums notika: 07.03.2014.

Alūksnes un Apes novadu mājturības un tehnoloģiju konkurss zēniem

Piedalījās Kristaps Lācis,5.b
                  Artūrs Fausts, 5.c
                  Inārs Hollo, 6.a
Paldies čaklajiem puišiem un viņu skolotājam Jurģim Šatilovam!
 
Alūksnes un Apes novadu
mājturības un tehnoloģiju  konkursā tekstila tehnoloģijās
Nomināciju „Inovatīvākās rokdarbnieces” ieguva
6. a klases komanda – Marta Līva Ziņģe, Viktorija Vlada,  Patrīcija Kovaļevska
un 6. b klases komanda - Līna Vika, Dana Deineko, Linda Gusta
Sveicam meitenes un skolotāju Guntu Tuču!


Pasākums notika: 07.03.2014.

Alūksnes un Apes novadu matemātikas olimpiāde

Apsveicam uzvarētājus 6. klašu grupā
1. vieta Unai Kolistei, 6.b
Atzinības Lindai Gustai, Danai Deineko, 6.b, Patrīcijai Kovaļevskai, 6.a
(visām skolotāja Maija Vociša)
 
Paldies par piedalīšanos
Anastasijai Asilgarajevai, Solvitai Lapinskai, Martai Līvai Ziņģei, Deividam Miķelsonam, 6.a
Kristai Kļavai – Būmanei, Montai Melzobai, Montai Pehlakai, Laurai Sabīnei Taurmanei, Līnai Vikai, 6.b
Aleksandram Skujam, 6.c
Santai Locānei, Niklāvam Ogņevam, Žanetei Spirkai, Emīlijai Liegai Zālītei, 5.a
Samantai Adlerei, Kristiānai Gailānei, Patrīcijai Marķitānei, 5.b
Artūram Faustam, Dinijai Daigai Paulovičai, 5.c
 

un skolotājām Maijai Vocišai un Modrai Liepiņai par bērnu sagatavošanu.


Pasākums notika: 07.03.2014.

Alūksnes un Apes novadu mazā latviešu valodas olimpiāde

3. klasēm
1. vieta Beātei Puķītei, 3.c, skolotāja Iveta Kronberga
2. vieta Līvai Līcei, Montai Sustenbergai,
    abas 3.c, skolotāja Iveta Kronberga
3. vieta Gundaram Svilānam, 3.a, skolotāja Sandra Ģēģere
Atzinība Danielai Šumakovai, 3.b, skolotāja Agita Bērzabinde
Paldies par piedalīšanos Klaudijai Kļavai – Būmanei,  Paulai Pūpolai, 3.b
                                            Līvai Bondarei, Loretai Fedorenkovai, 3.a
 
4. klasēm
2. vieta Laurai Zālītei, 4.a, skolotāja Daila Leimane
3. vieta Ancei Strakšai,  Elvitai Keitai Ķikutei,
    abas 4.a, skolotāja Daila Leimane
Danam Dināram Aleksejevam,
    4.b, skolotāja Uva Grencione
Atzinība Samantai Sinātei, 4.c, skolotāja Nellija Slišāne
Paldies par piedalīšanos Jānim Teteram, 4.a, Itai Pušpurei, 4.c
                       Katei Luīzei Jankai, Evelīnai Tuvi, Nikam Ostrovskim, 4.b
 
4. aprīlī  3. klašu skolēniem, kas ieguvuši 1., 2., 3. vietas matemātikas un latviešu valodas olimpiādēs, jāpiedalās Vidzemes reģiona olimpiādē. Turēsim īkšķus! Lai veicas!


Pasākums notika: 28.02.2014.

"Balsis"

Š.g. 28. februārī notika Alūksnes un Apes novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis”, kurā no Alūksnes pilsētas sākumskolas piedalījās 5 kolektīvi.
1. – 4. klašu grupā mūsu skolu pārstāvēja 2.a kl. vokālais ansamblis, vadītāja A.Līdaciņa.
2.b kl. vokālais ansamblis, 3.a kl. vokālais ansamblis, 3.b klases vokālais ansamblis, kurus vada skolotāja I.Perevertailo. 
Visi šie kolektīvi ieguva 2. pakāpes goda rakstu.
 
5. – 9. klašu grupā mūsu skolu pārstāvēja 6.b kl. vokālais ansamblis, vadītāja I.Perevertailo.
Esam priecīgi par meiteņu sniegumu, jo ieguva 1. pakāpes goda rakstu un pārstāvēs mūsu skolu vēsturiskajā novadā Vidzemē 7. martā Limbažos.


Pasākums notika: 20.02.2014.

Alūksnes un Apes novadu skolēnu skatuves runas konkurss

1.pakāpes diplomus ieguva
 
Elvita Keita Ķikute, 4.a
Roberts Briediņš , 5.b
( abi pārstāvēja BJIC, skolotāja Daiga Bētere)
Elizabete Korpa, 3.b (skolotāja Agita Bērzabinde)
Marks Ozols, 2. b (skolotāja Aldonija Leišavniece)
Ita Pušpure, 4.c (skolotāja Nellija Slišāne)
 
2. pakāpes diplomus ieguva
 
Kitija Vilde, 4.c (skolotāja Nellija Slišāne)
Marta Paegle, 5.c (skolotāja Eva Kliesta)
Linda Gusta, 6.b
Monta Melzoba, 6.b
Monta Pehlaka,6.b
(visām trim skolotāja Ilga Marķitāne)
 
Paldies par lielisko sniegumu!

Apsveicam!

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nākošā >>

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.