Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

RSS

Aktualitātes


Pasākums notika no 06.06.2016. līdz 08.06.2016.

Vasaras skoliņa


Pasākums notika: 12.05.2016.

Skolas himna

I.Andranova
Kastaņu bērns
Pār mājas slieksni kāpj kastaņu bērns
Un viņam kļūst auksti,
Es ielieku mazo kastaņu bērnu – Tev kastaņu plaukstās
 
Un saaug, saaug kastaņu mežs
Un salapo plaukstas
Tur saule kastaņu galotnē sēž
Vairs nevienam nav auksti
 
Kad dzīves krustcelēs apmaldās bērns
Un viņam ir auksti,
Es zinu, kur silto uguni kurt – Tev kastaņu plaukstās
 
Un saaug, saaug kastaņu mežs
Un salapo plaukstas
Tur saule kastaņu galotnē sēž
Vairs nevienam nav auksti
 
Kad pasaules ceļos iet kastaņu bērns
Un viņam nav auksti
Es zinu, no kurienes liesmiņa deg – no kastaņu plaukstām
 
Un saaug, saaug kastaņu mežs
Un salapo plaukstas
Tur saule kastaņu galotnē sēž
Vairs nevienam nav auksti


Pasākums notika: 11.05.2016.

Ielūgums


Pasākums notika: 27.04.2016.

Alūksnes un Apes novadu skolu sacensībās pavasara krosā

No mūsu skolas krosā piedalījās 25 skolēni.
Lepojamies ar dažādās vecuma grupās izcīnītajām godalgotajām vietām.
 
1.vieta  
Dita Apsīte   
Elīza Rezakova 
Robina Klasmane
Aleksis Cunskis  
Daniels Kodaļevs 
Aleksandrs Pometuns
 
2.vieta   
Agnese Puriņa
Liene Egle  
Ketija Blusa-Blusiņa
Annija Marene
Roberts Purs  
Jānis Konoņenko
             
3.vieta
 Mariana Smoļaka
Kristers Apsītis
 

Pateicība skolotājiem Ilgai Tumševicai un Jurģim Šatilovam par trenēšanu, klātbūšanu un līdzjušanu.


Pasākums notika: 20.04.2016.

Lepojamies

2.-4. klašu koris
Vidzemes zonas koru konkursā ‘’Taureņu balsis’’
2016.gada 21.aprīlī Cēsīs
ieguvis 1.pakāpes diplomu.
Paldies kora vadītājai –skolotājai  Inai Perevertailo par slavējamo veikumu.
Paldies 38 talantīgajiem, uzticamajiem dziedātājiem par tīro, noskaņām bagāto dziedājumu.
Paldies skolotājai Mārai Vimbai par pavasarīgo, jautro kora noformējumu.
Paldies klašu audzinātājiem, skolotājiem par atbalstu kora mēģinājumiem.

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nākošā >>

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.