Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

RSS

Aktualitātes


Pasākums notika no 16.10.2017. līdz 16.10.2017.

Vecāku diena!


Pasākums notika: 05.09.2017.

Alūksnes pilsētas sākumskolas valsts apmaksāto programmu piedāvājums 2017./2018.m.g.

Interešu izglītības programmas

 

Programmas nosaukums

Klase

Pedagogs

Nodarbību laiki

Īpaša informācija

Tautas dejas “Pastalnieki”

1.-3. klase

Inga Meirāne

Pirmdien, ceturtdien  14.00

Pirmā tikšanās 04.09. plkst.13.00 201.telpā

Tautas dejas “Pastalnieki”

4.-6. klase

Inga Meirāne

Pirmdien, ceturtdien  14.00

Pirmā tikšanās 04.09. plkst.13.50 201.telpā

Vokālā studija

5.-6.klase

Ina Perevertailo

Trešdienās 7.stunda

 

Kora studija

3.-4.klase

Ina Perevertailo

Ceturtdien, 7.stunda

 

Kora studija

1.-2 klase

Ina Perevertailo

Otrdien  6. stunda

 

Kokapstrāde 

5.-6.klase

Jurģis Šatilovs

Pirmdien, 7.,8. stunda

AVĢ mājturības kabinetā

Sporta spēles 

2.-5.klase

Jurģis Šatilovs

Trešdien, 7.stunda

Piektdien, 6.stunda

 

Vingrosim un veidosim savu stāju

2.-3.klase

Digna Ķīse

Pirmdien, trešdien, piektdien 6.stunda

 

Fakultatīvās nodarbības

 

Programmas nosaukums

Klase

Pedagogs

Nodarbību laiki

Īpaša informācija

“Lasītprieks” latviešu valodas padziļinātai apguvei

1.a, 1.b, 1.c, 2.a.,2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c,3.d klase

Latviešu val. skolotājs vai klašu audzinātājs

Saskaņoti ar pedagogu

 

“Skaitļu pasaulē” matemātikas padziļinātai apguvei

1.a, 1.b, 1.c, 2.a.,2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c,3.d klase

Matemātikas skolotājs vai klašu audzinātājs

Saskaņoti ar pedagogu

 

Zēnu kora studija

1.-3.klase

Ina Perevertailo

Pirmdien, 6.stunda

 

Stabuļu koris

4.klase

Ina Perevertailo

Ceturtdien, 6.stunda

 

Zēni un meitenes dzied

5.b klase

Ina Perevertailo

Trešdien, 6.stunda

 

Sporta spēles

2.-3.klase

Ilga Tumševica

Pirmdien, 7.stunda

 

Sporta spēles

6.klase

Ilga Tumševica

Piektdien, 6.stunda

 

Datorika

2.a, 2.b, 2.c klase

Jurģis Šatilovs

Piektdien, 2., 3., 4. stunda

 

Sporto visa klase

3.a klase

Digna Ķīse

Pirmdien, 3. stunda, otrdien, 6.stunda

 

Sporto visa klase

3.a klase

Ilga Tumševica

Trešdien, 7.stunda

 

Sporto visa klase

4.c klase

Digna Ķīse

Trešdien, 3.stunda,

otrdien, 7. stunda

 

Sporto visa klase

4.c klase

Ilga Tumševica

Ceturtdien, 7.stunda

 

“Tik vai cik” neklātienes matemātikas skola

4.klase

Maija Vociša

Otrdien, 7.stunda

 

“Skaitļu pasaulē” matemātikas apguvei

5.-6. klase

Maija Vociša

Ceturtdien, 7.stunda

 

Angļu valodas klubiņš

5.klase

Sandija Bērziņa

Otrdien, 7.stunda

 

“Jaunie žurnālisti”

4.-6.klase

Eva Kliesta

Ceturtdiena, 3.,7.,8. stunda

 

Peldēšana

6.c klase

Digna Ķīse

Katru otro trešdienu 13.00

Balvu baseins

“Matemātika ikdienas dzīvē”

2.-3. klase

 

Marika Ilvese

Pirmdien, 13.20-14.00

 

“Zinātkārie matemātiķi”

4.-6. klase

Modra Liepiņa

Otrdien, trešdien 7.stunda

 

“Izdzīvošanas skola”

4.-6. klase

Digna Ķīse

Ceturtdien, 7.stunda

 

LEGO un eksperimenti

1.-4. klase

 

Krīstīne Vimba

Pirmā tikšanās 18.09. plkst.14.00 ABJC

Sadarbība ar ABJC, notiek viņu telpās

“Dabas vides pētnieki”

Nodarbību cikls

2.-3. klase

 

Maija Jauniņa

pēc individuālas vienošanās 1 reizi mēnesī

 

“Uz jaunām zināšanām un prasmēm” erudīcijas un diskusiju klubiņš

4.-5. klase

 

Ilga Marķitāne

Trešdien, 7.stunda

 

“Esi drošs” (velo nodarbība)

3.-5. klase

Digna Ķīse

Trešdien, 7.stunda

 

 

 

Uzmanību!

 

Pirmajā, otrajā septembra nedēļā varētu mainīties dažu nodarbību laiki.

 

 


Pasākums notika no 01.09.2017. līdz 02.09.2017.

Zinību diena


Pasākums notika: 01.09.2017.

Zinību diena


Pasākums notika: 01.09.2017.

Telpu izvietojums

Klase

Klases audzinātājs

Telpa

1.a

Sandra Ģēģere

305.

1.b

Solvita Ozoliņa

401.

1.c

Iveta Kronberga

302.

2.a

Anita Musta

304.

2.b

Sarmīte Līce

102.

2.c

Gunta Putne

301.

3.a

Maija Jauniņa

405.

3.b

Iluta Pūpola

404.

3.c

Marika Ilvese

402.

3.d

Ināra Apsīte

303.

4.a

Modra Liepiņa

1.(mazais korpuss)

4.b

Agita Līdumniece

202.

4.c

Ilga Marķitāne

4.(mazais korpuss)

5.a

Daila Leimane

6.(mazais korpuss)

5.b

Sandija Bērziņa

3.(mazais korpuss)

5.c

Nellija Slišāne

2.(mazais korpuss)

6.a

Eva Kliesta

403.

6.b

Inga Delpere

5.(mazais korpuss)

6.c

Digna Ķīse

203.

 

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Nākošā >>

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.