Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

Administrācija

Lielā Ezera iela 26, Alūksne, LV-4301
t. 64324403
e-pasts sakumskola@aluksne.lv

Direktore

 

Uva Grencione

t. 64324403

mob.26356444

e-pasts uva.grencione@aluksne.lv

 

 

Direktores vietniece izglītības jomā

 

Anita Junkure

t.64324403

e-pasts anita.junkure@aluksne.lv

Direktores vietniece izglītības jomā

 

 

 

Agita Līdumniece

t. 64324403

e-pasts agita.lidumniece@aluksne.lv

Direktores vietnieks izglītības jomā

 

 

 

 

 

Ivars Līdaciņš

t. 64324403

mob. 26429396

e-pasts ikt.sakumskola@aluksne.lv

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

 

Rolands Sīlis

t. 64324403

e-pasts rolands.silis@aluksne.lv

Ārsta palīgs

 

Alla Jēkabsone

t. 64324402

mob. 25440014

Lietvedības sekretāre

 

Rudīte Fērmane

t. 64324403

mob. 29282231

e-pasts sakumskola@aluksne.lv

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.