Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

Mācību darbs

2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Valsts apmaksāto programmu piedāvājums 2017./2018.m.g

Stundu laiki

                                Klašu telpu izvietojums

                                Konsultāciju grafiks 2017./2018.m.g.

 

 


Izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija

Pašnovērtējuma ziņojums

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Skolas nolikums

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.