Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

Mācību darbs

Stundu laiki

 

Stunda Laiks
1. 8.30 - 9.10
2. 9.20 - 10.00
3. 10.10 - 10.50
4. 11.10 - 11.50
5. 12.10 - 12.50
6. 13.10 - 13.50
7. 14.00 - 14.40

 

 

 

 

 

2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki

2017./2018.m.g. sākas 01.09.2017.

2017./2018.m.g beidzas 31.05.2018.

 

Rudens brīvdienas - 23.10. - 27.10.2017.

Ziemas brīvdienas - 25.12.2017. - 05.01.2018.

1. klašu brīvdienas - 05.02. - 11.02.2018.

Pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem - 12.03. - 16.03.2018.

Pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem - 19.03. - 23.03.2018.

Vasaras brīvdienas - 01.06. - 31.08.2018.

/MK noteikumi Nr.775, 16.12.2016./

 

 

 

 

Izglītības iestādes un izglītības programmu akreditācija

Pašnovērtējuma ziņojums

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Skolas nolikums

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.