Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

RSS

Projekti


Pasākums notika: 01.09.2017.

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;

  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;

  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.

 


Pasākums notika: 18.04.2017.

Strenght of Friendship

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.