Alūksnes pilsētas sākumskola

E-KLASE

Skolas tradīcijas

Svinīgie pasākumi
 • Zinību diena
 • Starptautiskā skolotāju diena
 • LR proklamēšanas gadadienai veltīts pasākumu cikls
 • Ģimenes svētku koncerts
 • Ziemassvētku pasākumu cikls
 • Skolas noslēguma – 6. klašu izlaiduma pasākums
 
Tematiskie pasākumi
 • Vecāku dienas
 • Drošības nedēļa
 • Skolas kopīgais pārgājiens - Miķeļdiena
 • Folkloras dienas
 • Mārtiņdienas tirdziņš
 • Lāpu gājiens – Lāčplēša diena
 • Pilsonības nedēļa
 • Lieldienu izstāde
 • Pārgājiena diena
 • Ekskursiju diena
 • Skolas slēpojums „Mežiniekos”
 • Sporta diena kopā ar vecākiem Pilssalā
 • Jauno ceļu satiksmes dalībnieku sacensības
 • Projektu nedēļa
 • Krāsu dienas
 
Konkursi, olimpiādes, izstādes
 • Skolēnu skatuves runas konkurss
 • „Talantu konkurss”
 • Skolēnu radošo darbu izstāde
 • Mācību priekšmetu olimpiādes

Uz sākumu

© 2011, Alūksnes pilsētas sākumskola.